ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.

Bir binanın asgari olarak enerji ihtiyacını ve enerji tüketiminin sınıflandırılması yani yalıtım özelleri ve ısıtma, soğutma sistemleri gibi verimle ile ilgili bilgilerin olduğu bir belgedir. Bu belgeyi her binanın edinmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi alındığı süreden itibaren 10 yıl bir geçerlilik süresine sahiptir. Bu sürenin bitimi ile birlikte yeniden Enerji kimlik belgesi hazırlanacak ve yeni bir rapor ile yeniden düzenlenmektedir. Enerji kimlik belgesi, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkisi olan kurumlar tarafından hazırlanır ve ilgili yerlerce onaylanır. Enerji kimlik belgesi 50 m2 ve üzeri olan yeni binalar için yapı kullanım izin belgesinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.50 m2 ve üzeri olan mevcut olan binalar için de 31.12.2019 tarihine kadar Enerji kimlik belgesi alınma zorunlu bir hale gelmiştir. Bu sistem ile artık Türkiye'nin birçok alanın da Enerji belgeleri alınmaya başlanmıştır. Enerji belgelerini almadan yaptırılacak gerekli bina hizmetlerinin de yapılması daha doğru olmaktadır. Yani binaya herhangi bir sistem yapılacak ise bu belge alınmadan yapılması ve belgenin de en kısa süre içerisinde alınması daha önemli olacaktır.

       Binalarda EKB ne işe yarar?

 • EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.
 • ALIM SATIMLARDA DAİRENİN RAİÇ BEDELİNİN DEĞER KAZANMASI.
 •  ISITMA/SOĞUTMA /AYDINLATMA HARCAMALARINDA TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞMESİ.
 •  EV ALIRKEN KREDİ ORANLARINDA ÇIKAN SINIFINIZA GÖRE FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMESİ İLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMALARIN YAPILIYOR OLMASI VB. 

  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

 • “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan ruhsat alamazsınız. Mevcut binanıza en geç 2019 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.

  +     Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

 • Alım satımlarda dairenin değer kazanımı. Alım ve satımlarda ekb olmazsa daire satışları olamayacak.  
 • +     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?

 • Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.
 • +     Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Hesaplama?

 • Enerji Kimlik Belgesi fiyat hesaplaması yapının m2'ye göre yapılır. Yada mevcut binalarda kat maliklerine kolayca hesap yapmak için enerji kimlik belgesi fiyatı daire bazında da verilebilir.
 • DAHA DETAY BİLGİ VE UZMANLARIMIZLA GÖRÜŞMEK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.www.carikciemlak.com
 •  

 •  

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?